Tuotantoa Toyotan oppien mukaan: LEAN

LEAN soveltaa useita yksinkertaisia menetelmiä ja vaiheita, joiden oikea käyttö vähentää läpäisyaikaa, välivarastoja, asetusaikoja, konerikkoja ja tuotteiden valmistusvirheitä. Tärkeimmät askeleet ovat:

 • ARVO: tunnista, mitkä tehtävän osat tuottavat arvoa asiakkaalle
 • ARVOKETJU: kokoa yhteen vaiheet ja määritä arvoketju, jota parannetaan
 • VIRTAUS: tee tuotanto virtaavaksi: vähennä välivarastoja ja kuljetuksia, rakenna soluja
 • IMU: ohjaa tuotantovirtaa imuohjauksella
 • TÄYDELLISYYS: rakenna kaikkiin toiminnan alueisiin selkeät rutiinit ja visuaalisuus

Päätavoitteena on välttää hukkaa, jota ilmenee kaikissa toiminnoissa:

 • Ylituotanto: tuotetaan enemmän tai aikaisemmin kuin tarvitaan
 • Ylimääräiset varastot: varastoidaan enemmän kuin tarvitaan
 • Kuljetukset: ylimääräinen siirtely
 • Viiveet: odotellaan seuraavaa vaihetta
 • Ylimääräinen prosessointi: huonot työkalut, suunnittelupuutteet
 • Ylimääräiset liikkeet: kurkottelu, kävely, osien hakeminen
 • Vialliset tuotteet: susitukset ja korjaava työ
 • Hukattu ihmisten luovuus: parannukset jäävät vaille huomiota

LEAN:in näkyvin – ja näytetyin - osa ovat imuohjauksen, kuljetusten, visuaalisen ohjauksen taulujen ja erilaisten mittarien käyttö. Pelkästään näitä kopioimalla päästään kuitenkin vasta alkuun. Olennaisinta on saada työnvaiheet ja niiden parannukset vakioitumaan käyttöön. Vasta työn ja kaiken kehittämisen tehokas opastaminen voi johtaa siihen, että tekijöiden ideoihin perustuvasta kehittämisestä saadaan jatkuvaa.

Teknisesti ja paperilla tämä ei ole vaikeaa. LEAN tarkoittaa väistämättä yrityksen elämäntapamuutosta. Suurin kynnys on siinä, että muutos jaksetaan viedä läpi ja saadaan systemaattinen ajattelu ja toiminta osaksi normaaleja rutiineja. Ota yhteyttä, niin teemme ehdotuksen LEAN-mallin soveltamisesta.