Pienennä merkittävästi materiaalikustannuksia

Toteuta Business Finlandin rahoituksen avulla materiaalikatselmus, jonka kustannuksista voi saada 50 % avustuksen, jopa 15 000 € projektia kohden. Työ selvittää, mitä toimenpiteitä tarvitaan hävikin vähentämiseen.

Prosessitaito toteuttaa materiaalikatselmuksia Motivan kehittämän systemaattisen mallin mukaisesti. Saadaan esille hävikki, hävikin hinta ja materiaalivirtojen todelliset kustannukset. Säästöohjelma voi koskea koko tuotantolaitosta, yksittäistä tuotantolinjaa, tuotantoprosessia tai tuotetta. Samaan yritykseen voidaan tehdä useita katselmuksia.

Tehokas materiaalien käyttö on yleensä nopea tapa parantaa tulosta. Materiaalikatselmus on kiertotaloutta ja siten konkreettinen, vastuunsa tuntevan yrityksen toimenpide. Yrityksen oma osaaminen ja hiljainen tieto hyödynnetään täysimääräisesti. Osallistuminen tiedon hankintaan ja parannusideoiden tekemiseen sitoo ihmiset tavoittelemaan materiaalitehokkuutta.

Business Finland Oy:n sivuilta löytyy lisää tietoa materiaalikatselmuksista.